Nowy zalewarka szczelin Ticab Srack sealing machine BPM-500, 100

PDF
nowy zalewarka szczelin Ticab Srack sealing machine BPM-500, 100
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 2
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 3
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 4
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 5
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 6
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 7
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 8
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 9
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 10
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 11
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 12
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 13
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 14
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 15
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 16
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 17
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 18
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 19
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 20
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 21
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 22
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 23
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 24
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 25
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 26
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 27
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 28
nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100 obrazek 29
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/29
PDF
Cena:
na żądanie
Złóż zapytanie o cenę
Kontakt z dealerem
Marka:  Ticab
Model:  Сrack sealing machine BPM-500, 100
Typ:  zalewarka szczelin
Rocznik:  06/2024
Przepracowane:  1 m/g
Własna masa:  680.4 kg
Lokalizacja:  Polska Rzeszów
Data zamieszczenia:  wczoraj
Machineryline ID:  MF27877
Możliwość leasingu: 
Opis
Wymiary:  4.599 m × 2.2 m × 2.4 m
Silnik
Marka:  Lombardini
Moc:  8.82 kW (12 KM)
Paliwo:  diesel
Zużycie paliwa:  12 l/100km
Stan
Stan:  nowy
Oryginalny lakier: 
Oryginalne malowanie: 
Okres gwarancji::  od 1 roku
Dodatkowy opis
Kolor:  zielony, metalik

Dodatkowy opis — Nowy zalewarka szczelin Ticab Сrack sealing machine BPM-500, 100

Polski
1. ZALEWARKA SZCZELIN BPM-500
Zalewarka szczelin BPM-500 jest urządzeniem przeznaczonym do zalewania szczelin dylatacyjnych, wykonywania „szwów” pomiędzy pasami mas bitumicznych na drogach oraz na lotniskach, zamykania struktury krawędzi mas bitumicznych, naprawy spękań w utwardzonych nawierzchniach dróg, uszczelniania krawędzi elementów wbudowywanych w drogi (np. tramwajowych pętli indukcyjnych, połączeń „szyna – beton” itp.).
Mieszadło z poziomymi ostrzami.
Wąż podgrzewany elektrycznie.
Samodzielny silnik dieslowy.
Napęd hydrauliczny.
Dodatkowa opcja: lanca gorącego powietrza do czyszczenia i wygrzewania szczeliny przed zalewaniem.
Wydajność: 10 l/min.

Dane techniczne:
- Ogrzewanie za pomocą palnika na olej napędowy (Ecoflam, Włochy)
- Ciśnieniowe, podgrzewane doprowadzanie kitu
- Automatyczna kontrola temperatury
- System ogrzewania- palnik olejowy w zamkniętej obudowie
- Pojemność zbiornika masy : 500 l.
- System mieszania (mieszalnik)- mieszadło z napędem hydraulicznym-
- Typ silnika: K&S /1-cylindrowy diesel (lub równoważny)
- Metoda ogrzewania: pośrednia metoda ogrzewania (płaszcz olejowy).
- Moc grzewcza: 130 Kw.
- Długość węża materiałowego: 4 m.
- Sprężarka do systemu nadmuchiwania: dostępna.
- Temperatura pracy: 120°-210°C.
- Rozgrzewanie kitu: maks. 2 godziny.
- Pojemność zbiornika paliwa: 70 litrów.
- Wydajność pompy: do 10 l/min.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem dla pompy i mieszalnika bitumu.

2. ZALEWARKA SZCZELIN BITUMICZNA BPM-100 TICAB

Zalewarka bitumiczna BPM-100 do spękań to przenośne urządzenie, które znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym w celu wypełnienia i usuwania szczelin, spękań, rozwarstwień w nawierzchni asfaltowej.
Mini maszyna do uszczelniania pęknięć BPM-100 to przenośne urządzenie szeroko stosowane w budownictwie drogowym do wypełniania i naprawy pęknięć, połączeń, pęknięć, rozwarstwień w nawierzchni asfaltowej. Ręczne kółko
Urządzenie składa się ze spawanej metalowej ramy wyposażonej w koła i zamontowanego na niej leja zasypowego. Do leja zasypowego wsypywane są brykiety bitumiczne, które są podgrzewane za pomocą palnika i butli gazowej do temperatury 180-200°. Na korpusie koła znajduje się termometr, który pozwala kontrolować temperaturę bitumu w zbiorniku i uniknąć przegrzania materiału. Wewnątrz leja znajduje się tak zwane mieszadło przeznaczone do mieszania materiału, a także kran - dozownik, za pomocą którego podgrzana mieszanka jest podawana na zewnątrz.

Charakterystyka:
-Łatwy transport na plac budowy;
-zwrotność i mobilność;
-Wysoka jakość łatania;
-Możliwość obsługi przez jedną osobę bez specjalnych umiejętności;;
-Szeroki zakres zastosowań: naprawa pęknięć, wypełnianie spoin, łączenie
krawędzi asfaltu, wypełnianie szczelin na mostach, wiaduktach lub lotniskach;
-Możliwość podgrzania mieszanki bitumicznej do temperatury +240°C.
-Obecność kół skrętnych;
-Wskaźnik pokazujący temperaturę masy i regulator ciśnienia gazu;
-Równomierne podgrzewanie materiału i możliwość regulacji temperatury masy bitumicznej;
Możliwość mieszania materiału roboczego w zbiorniku ręcznej zalewarki;
-Mechaniczny zawór sterujący zasilaniem;
- Liczba bloków - 2
- Zbiornik bitumu - 70L
- Reduktor;
- Ogrzewanie - gaz propan
1.CRACK SEALING MACHINE BPM-500

Crack Sealing Machine BPM-500 is used to seal cracks, seams and waterproofing, as well as in repair and construction work on the roads using bituminous elastomeric sealing mastics. Specially designed system for fixing the hose, which significantly reduces the probability of failure.

SPECIFICATIONS:
- Heating with a diesel burner by indirect method
- Heated mastic feeding under pressure
- Automatic temperature control
- Electrical heating system for the hose
- Tank volume: 500 l.
- Stirring system (mixer)
- Engine type: diesel.
- Method of heating: indirect (diesel burner made in Italy).
- Burner power: 130 Kw.
- Hose length: 4 m.
- Compressor for blowing system: available.
- Working temperature: 120 ° - 210 ° C.
- Heating of mastic less than 2 hours.
- Fuel tank volume: 70 l.
- Pump capacity - up to 10 l / min
- Overload protection for bitumen pump and mixer.

Optional equipment
- Hot Air Lance for blowing and heating cracks
- Self-propelled system

PRICE WITHOUT TRAILER!!!!
The equipment is located in Rzeszow, Poland

2.MINI CRACK SEALING MACHINE BPM-100 TICAB

Mini Crack Sealing Machine BPM-100 is a portable unit widely used in the field of road construction to fill and repair cracks, joints, splits, delaminations in asphalt pavement. The manual caster resembles a cart. The unit consists of a welded metal frame equipped with wheels and a hopper mounted on it Bitumen briquettes are put into the hopper, which are heated with a burner and a gas cylinder to a temperature of 180 - 200 °. There is a thermometer on the caster body, which allows to control the temperature of bitumen in the hopper and avoid overheating of the material.

Inside the hopper there is a so-called agitator designed for mixing the material, as well as a tap - dispenser, with which the heated mixture is fed to the outside.

Characteristics:
-Easy transportation to the construction site;
-Maneuverability and mobility;
-Performance of quality patching;
-Can be operated by a single person with no special skills;
-Low price;
-Wide range of applications: repairing cracks, filling joints, joining asphalt edges, filling gaps on bridges, viaducts or airfields;
-The possibility of heating the bituminous mixture to a temperature of +240 ° C.
-Presence of turning wheels;
-Indicator that displays the temperature of the mass and the gas pressure regulator;
-Even material heating and the possibility of regulating the temperature of the bituminous material;
-An ability to mix the working material in the hopper of the manual joint filler;
-Mechanical feed control valve;
- Number of blocks-2
-Volume - 70L
- Reducer;
- Heating - propane gas.

3. Crack Sealing Machine and bitumen emulsion spraer (2 in 1) BCM120

The machine is designed for spraying bitumen emulsion (priming) before laying asphalt, as well as for filling joints and cracks in asphalt with road bitumen (sealing and waterproofing). It consists of two independent options: a 750 litre emulsion sprayer and a 120 litre joint filling machine
GENERAL
1. Diesel engine – 14-18 hp
2. Compressor receiver – 25L
3. Pumps drive – hydraulic

CRACK SEALER
1. Bitumen tank – 120L
2. Bitumen pump – up to 10L/min, 5 bar
3. Hand spraying rod + hose 2m (not heated)
4. Manual mixing
5. Bitumen heating – diesel
6. Heating control – automatic
7. Blowing system
BITUMEN EMULSION SPRAYER
1. Emulsion tank – 750L
2. Pump – 36L/min, 2 bar
3. Emulsion heating – diesel
4. Hand spraying rod + hose 4m
5. Spraying bar 7 nozzles


The equipment is located in Rzeszow, Poland
LA MÁQUINA DE SELLADO DE GRIETAS BPM-500

La maquina se utiliza para el sellado de grietas, costuras e impermeabilización, así como para los trabajos de reparación y construcción de carreteras con el uso de masilla de sellado bituminosa-elastomérica. Sistema de fijación de mangas especialmente diseñado, que reduce significativamente la probabilidad de su fracaso.

Especificaciones:
- Calentamiento con un quemador de gasoil (Ecoflam, Italia)
- Suministro de masilla calentada a presión
- Control automático de la temperatura
- Sistema de calentamiento eléctrico de la manguera de alimentación
- El volumen del tanque: 500 л.
- Sistema de mezcla (mezclador)
- Tipo de motor: K&S /1-cylinder diesel (o equivalente)
- Método de calentamiento: indirecto (camisa de aceite)
- Potencia del calentador: 130 Kw.
- Longitud de la manguera de material: 4 m.
- Compresor para el sistema de soplado: disponible.
- Temperatura de trabajo: 120°-210°C
- Calentamiento de la masilla: no más de 2 horas.
- Capacidad del depósito de combustible: 70 l.
- Capacidad de la bomba: hasta 10 l/min.
- Protección de sobrecarga para la bomba de asfalto y el mezclador.
Opción adicional: lanza de aire caliente para limpiar y calentar la ranura antes del sellado.

MINI MÁQUINA SELLADORA DE GRIETAS BPM-100

es una unidad portátil ampliamente utilizada en la industria de la construcción de carreteras para rellenar y reparar grietas, costuras, fisuras y delaminaciones en el pavimento asfáltico.
La maquina manual tiene el aspecto de un carrito. Consta de un bastidor metálico soldado equipado con ruedas y una tolva montada sobre él. La tolva se llena de briquetas de betún, que se calientan mediante un quemador y una bombona de gas hasta alcanzar una temperatura de 180 a 200°.
En el cuerpo de la maquina selladora de grietas hay instalado un termómetro para controlar la temperatura del betún en la tolva y evitar el sobrecalentamiento del material. Dentro de la tolva hay un agitador diseñado para mezclar el material, así como una grúa dosificadora que expulsa la mezcla calentada al exterior. La palanca de la válvula dosificadora permite controlar la cantidad de material que se va a alimentar.

CARACTERÍSTICAS:
- Calentamiento con quemador de gas a 180 - 210°C.
- Termómetro en el cuerpo.
- Mezclador de material en el interior de la cuba.
- Grúa - dosificador para el control del caudal.
- Fácil de manejar, no requiere formación especial del personal.
- Maniobrabilidad y movilidad;
- La presencia de ruedas giratorias;
- Regulador de presión de gas;
- Volumen - 70 l
- Productividad - 100 l / hora
- El consumo de propano - 0,8 kg / h
- Presión de trabajo en el reductor - 1,5 Pa
1.REMPLISSEUR DES JOINTS BPM-500

On utilise le remplisseur des joints BPM-500 pour l’exécution des travaux d’obturation des fissures, des joints et d’isolation hydrofuge, аinsi que des travaux de construction et de réparation sur des routes avec l’utilisation des mastics bitumineux-élastomères. Le système de fixation du manchon élaboré sur mesure, ce qui réduit considérablement la probabilité de sa panne.

PERFORMANCES:
• Chauffement par brûleur à diesel par la méthode indirecte.
• Alimentation en mastic réchauffé sous pression.
• Contrôle automatique de la température.
• Système de chauffe électrique du tuyau d’alimentation.
• Volume de citèrne: 500 litres.
• Système d’agitation (mixeur)
• Type de moteur: diesel.
• Mode de chauffe: intermédiaire (brûleur à diesel, Іtаlie).
• Puissance du réchauffeur: 130 Kw.
• Longueur du tuyau d’alimentation du matériau: 4 m.
• Compresseur pour vidange du système: présent.
• Température de fonctionnement: 120°-210°C.
• Réchauffe du mastic: pas plus de 2 heures.
• Volume de réservoir à combustible: 70 litres.
• Capacité de la pompe : jusqu’à 10 litres/min..
• Protection contre les surcharges de la pompe à bitume et du mixeur.

En complément :
• lance thermique pour vidange et chauffe des fissures et des joints.
• roue automotrice.

2. REMPLISSEUR DES JOINTS BPM-100

Le remplisseur de joints bitumineux BPM-100 TICAB est une unité portable largement utilisée dans la construction routière pour remplir et réparer les fissures, les joints, les fentes et les décollements dans les chaussées en asphalte.
Le remplisseur de joints manuel ressemble à un chariot. L'appareil se compose d'un cadre métallique soudé équipé de roues et d'une trémie montée sur ce cadre. La trémie est remplie de briquettes de bitume, qui sont chauffées par un brûleur et une bouteille de gaz à une température de 180 à 200°.
Un thermomètre est installé sur le corps du remplisseur pour contrôler la température du bitume dans la trémie et éviter la surchauffe du matériau. À l'intérieur de la trémie se trouve un agitateur destiné à mélanger le matériau, ainsi qu'une grue de dosage qui achemine le mélange chauffé vers l'extérieur. Le levier de la vanne de dosage permet de contrôler la quantité de matériau à introduire.

CARACTÉRISTIQUES :
- Chauffage avec un brûleur à gaz à 180 - 210°C.
- Thermomètre sur le corps.
- Mélangeur de matériaux à l'intérieur de la cuve.
- Distributeur à grue pour le contrôle du débit.
- Facile à utiliser, ne nécessite pas de formation particulière du personnel.
- Manoeuvrabilité et mobilité ;
- Présence de roues pivotantes ;
- Régulateur de pression de gaz ;
- Volume - 70 l
- Productivité - 100 l / heure
- Consommation de propane - 0,8 kg/h
- Pression de travail dans le détendeur - 1,5 Pa
Macchina per la sigillatura di crepe BPM-500

La macchina per sigillatura di crepe BPM-500 viene utilizzata per sigillare crepe, cuciture e impermeabilizzazione, nonché in lavori di riparazione e costruzione su strade utilizzando mastici sigillanti elastomerici bituminosi. Sistema appositamente progettato per il fissaggio del tubo, che riduce notevolmente la probabilità di guasto.

SPECIFICHE:
- Riscaldamento con bruciatore a gasolio con metodo indiretto
- Alimentazione del mastice riscaldato sotto pressione
- Controllo automatico della temperatura
- Impianto di riscaldamento elettrico per il tubo
- Volume del serbatoio: 500 l.
- Sistema di agitazione (mixer)
- Tipo di motore: diesel.
- Metodo di riscaldamento: indiretto (bruciatore a gasolio made in Italy).
- Potenza bruciatore: 130 Kw.
- Lunghezza tubo: 4 m.
- Compressore per impianto di soffiaggio: disponibile.
- Temperatura di lavoro: 120° - 210°C.
- Riscaldamento del mastice inferiore a 2 ore.
- Volume del serbatoio del carburante: 70 l.
- Capacità della pompa - fino a 10 l / min
- Protezione da sovraccarico per pompa bitume e miscelatore.

Equipaggiamento opzionale
- Lancia ad aria calda per soffiare e riscaldare fessure
- Sistema semovente
Оборудование для ремонта дорог BPM-500 - заливщик швов и трещин предназначен для разогрева, подачи под давлением и заливки битумно-эластомерных герметизирующих мастик.
Используется для выполнения работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции, ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах и путепроводах.
BPM -500 является специальным тракторным полуприцепом. Основным элементом заливщика является разогревающая ёмкость .. Разогревание мастики до рабочей температуры осуществляется дизельной горелкой через «масляную рубашку», заполненную термомаслом. Подача разогретой мастики осуществляется через распределяющий шланг и удочку с наконечником.
На Заливщике установлен одноцилиндровый дизельный генератор. Предусмотрена система электро- обогрева шланга подачи мастики и самого заливочного сопла удочки для постоянного поддержания рабочей температуры материала.
Характеристики :
• Объем бака: 500 л.
•Тип генератора: дизельный
•Метод нагрева: косвенный.(масляная рубашка)
•Мощность горелки: 130 кВт.
•Длинна шланга подачи: 4 м.
•Температура мастики, при которой происходит автоматическое отключение горелки: 180°C.
•Температура термомасла, при которой происходит автоматическое отключение горелки: 200°C.
• Время разогрева мастики до рабочей температуры: не дольше 2 часов.
• Битумный насос: внешний.-Тип насоса: шестеренчатый.
• Максимальная рабочая температура: 200°C.
Дополнительно:
• Тепловое копье для продувки и нагрева швов и трещин.
• Самоходное колесо

Мини-заливщик BPM-100

Битумный заливщик BPM-100 TICAB швов представляет собой портативный агрегат, широко применяемый в сфере дорожного строительства в целях заливки и устранения трещин, швов, расколов, расслоений в асфальтном покрытии.
Ручной заливщик швов внешне напоминает тележку. Состоит агрегат из сварной металлической рамы, оборудованной колесами и установленным на ней бункером. В бункер закладываются битумные брикеты, которые подогреваются с помощью горелки и газового баллона до температуры 180 – 200 °
На корпусе заливщика установлен термометр, что позволяет контролировать температуру битума в бункере и избегать перегрева материала. Внутри бункера расположен так называемый ворошитель, предназначенный для смешивания материала, а также кран – дозатор, с помощью которого разогретая смесь подается наружу. Посредством рычага заслонки крана – дозатора имеется возможность контролировать количество подаваемого материала.
Одним из неоспоримых преимуществ такого оборудования является возможность работать с агрегатом даже необученному рабочему персоналу.

-Легкая транспортировка на объект строительства;
-Маневренность и мобильность;
-Возможность проведения качественного ямочного ремонта;
-Возможность эксплуатации одним человеком, не обладающим специальными навыками;
-Низкая цена;
-Широкая область применения: ремонт трещин, заполнение швов, стыковка кромок асфальта, заливка щелей на мостах, виадуках или аэродромах;
-Возможность разогрева битумной смеси до температуры +240 °С.
-Наличие поворотных колес;
-Индикатор, отображающий температуру массы и регулятор давления газа;
-Равномерный нагрев материала и возможность регулирования температуры битумного материала;
-Возможность перемешивания рабочего материала в бункере ручного заливщика швов;
-Механический клапан регулировки подачи;
- Лейка для экономного распределения смеси

Основные технические характеристики:
• Объем – 70L;
• Количество блоков – 2шт;
• Редуктор;
• Подогрев - газ пропан.
ЗАЛИВАЛЬНИК ШВІВ BPМ-500

Заливальник швівBPМ-500 застосовують при виконанні робіт з герметизації тріщин, швів та гідроізоляції, а також при ремонтно-будівельних роботах на дорогах із застосуванням бітумно-еластомірних герметизуючих мастик. Спеціально розроблена система кріплення рукава , що значно зменшує вірогідність виходу його з ладу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Розігрів дизельним пальником непрямим методом
• Подача розігрітої мастики під тиском
• Автоматичний контроль температури
• Система електропідігріву шлангу подачі
• Об’єм цистерни: 500 л.
• Система перемішування (міксер)
• Тип двигуна: дизельний.
• Метод нагріву: опосередкований (дизельний пальник Італія).
• Потужність нагрівача: 130 Kw.
• Довжина шлангу подачі матеріалу: 4 м.
• Компресор для продувки системи: в наявності.
• Робоча температура: 120°-210°C
• Розігрів мастики: не більше 2 год.
• Об’єм паливного бака: 70 л.
• Продуктивність насоса –до 10л/хв
• Захист від перевантаження бітумного насоса та міксера.

Додатково
• тепловий спис для продування та нагрівання тріщин і швів
• самохідне колесо

БІТУМНИЙ ЗАЛИВАЛЬНИК ШВІВ BPM-100

Бітумний заливальник швів BPM-100 TICAB є портативним агрегатом, що широко застосовується у сфері дорожнього будівництва з метою заливання та усунення тріщин, швів, розколів, розшарування в асфальтному покритті.
Ручний заливальник швів зовні нагадує візок. Складається агрегат із звареної металевої рами, обладнаної колесами та встановленим на ній бункером. У бункер закладаються бітумні брикети, які підігріваються за допомогою пальника та газового балона до температури 180 – 200°. На корпусі заливальника встановлено термометр, що дозволяє контролювати температуру бітуму в бункері та уникати перегріву матеріалу. Усередині бункера розташований так званий ворошитель, призначений для змішування матеріалу, а також кран – дозатор, за допомогою якого подається розігріта суміш назовні. За допомогою важеля заслінки крана - дозатора є можливість контролювати кількість матеріалу, що подається.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Підігрів за допомогою газового пальника до 180 - 210°С.
• Термометр на корпусі.
• Перемішувач матеріалу всередині бака.
• Кран - дозатор для регулювання подачі.
• Простота в роботі, не вимагає спеціального навчання персоналу.
• Маневреність і мобільність;
• Наявність поворотних коліс;
• Регулятор тиску газу;
• Об’єм - 70 л
• Продуктивність - 100л /год
• Витрата пропану - 0,8 кг/ год
• Робочий тиск у редукторі - 1,5 Па
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
Podobne ogłoszenia
Kontakt z dealerem
2 500 € PLN ≈ 10 730 zł
Rok 11/2023 Przebieg Moc
Francja
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok 06/2023 Przebieg Moc
Francja
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok 2024 Przebieg Moc
Polska, Rzeszow ,35-304 Poland
Kontakt z dealerem
2 500 € PLN ≈ 10 730 zł
Rok 01/2023 Przebieg Moc
Polska, 35-105 Rzeszów
Kontakt z dealerem
2 500 € PLN ≈ 10 730 zł
Rok 2024 Przebieg Moc
Polska, Rzeszow ,35-304 Poland
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok 2024 Przebieg Moc
Polska, Rzeszow ,35-304 Poland
cena na żądanie
Rok 2022 Przebieg Moc
Polska, Łódź
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok 01/2024 Przebieg Moc
Polska, Rzeszów
nowy zalewarka szczelin XCMG XLY105T
1
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok 2021 Przebieg Moc
Ukraina, Chernivtsi
cena na żądanie
Rok Przebieg Moc
Turcja, Ankara
zalewarka szczelin Elia Peroni SPRAY G
1
Kontakt z dealerem
3 500 € PLN ≈ 15 020 zł
Rok 2020 Przebieg Moc
Hiszpania, Móstoles
800 € PLN ≈ 3 433 zł
Rok 2000 Przebieg Moc
Włochy, Cassano Magnago (VA)
nowy zalewarka szczelin Vimpo VCF Crack Filling Machine nowy zalewarka szczelin Vimpo VCF Crack Filling Machine nowy zalewarka szczelin Vimpo VCF Crack Filling Machine
3
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
Rok Przebieg Moc
Turcja
cena na żądanie
Rok Przebieg Moc
Chiny, Laizhou